Statistik, enkäter och marknadsundersökningar med SISS
Analys av bl.a. miljö- och energimätningar med SIGS
ANASYS AB presenterar

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Fiskeriförsöksstationen har det övergripande ansvaret för laxfiskevården i Dalälven och ansvarar dessutom för avelsarbetet och huvuddelen av smoltproduktionen för älven.

Försöksstationen har genom åren medverkat i den allmänna utvecklingen av landets laxodling med speciell inriktning på havsöring och försök med olika öringstammar.

Huvudanläggningen vid Brobacken löper i en båge längs östra älvbrinken i fallområdet, från Storfallsdammen ned mot Carl XIIIs bro.

Fiskodlingens produktionskapacitet ligger vid c:a 140.000 smolt och 250.000 ettåriga ungar. Kläckeriet har kapacitet för 2 milj. rom och kläckning av c:a 1 milj ingel.


För information om Fiskeriverket och den forskning och fiskevård, som bedrivs vid fiskeriförsöksstationen, finns en särskild utställning med illustrationer, videofilm, bildspel och akvarier öppet för allmänheten under sommaren.

Under 2002 är stationen öppen:
Brobacken: 15/6 - 15/8 kl. 10.00-16.00
Laxöfisket: 15/6 - 15/8 varje vardag vittjas fängslingarna kl. 10.00 därefter följer en guidad tur längs fiskeriverkets forskningsområde i Kungsådran. Entre 20 kr (gäller för båda anläggningarna)

För information ring 026-72776.Fiskeriförsöksstationens huvudbyggnad i brobacken.Försöksstationen strax före vattenpåsläpp vid fallens dag.Försöksstationen under vattenpåsläpp vid fallens dag.Försöksstationen efter vattenpåsläpp vid fallens dag.


Tillbaka

ANASYS huvudsida med datorprogram för enkäter, statistik, energi m.m.
Fjällvandring med berättelser, fjällfakta och länkar m.m.
Bilder från Stockholm
Bilder från Sverige, Sverigekarta med bilder
Bilder från Älvkarleby
Bilder från Hälsingland
Bilder från Söderfors
Fototavlor med bl.a. naturmotiv.
Dalälvsjournalen med statistik på fiske av lax och havsöring i Dalälven
Turistsida Älvkarleby från Vattenfall Utveckling till Lugnets golfbana
Webguide med länkar till Sverige och hela världen