Gammelgården i Älvkarleby

Gammelgården ligger intill Älvkarleby kyrka och invigdes 1930 av Älvkarleby hembygdsförening. Den består av 10 byggnader placerade så att de bildar en helt kringbyggd fyrkantgård. Byggnader och ting berättar om livet på en bondgård i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Här finns bl.a. boningshus, ladugård, trösklada, stall, vagnsbod samt föremål och redskap från samma tid. I byggnaderna finns över 1500 föremål, de flesta från själshushållningens tid i Älvkarleby.


Nationaldagen firas

6 juni firas nationaldagen med körsång, musik, högtidstal och utdelning av flaggor samt utdelning av Älvkarleby kommuns kulturpris.

Midsommarafton

Man har flera aktiviteter under sommaren med resning och dans runt midsommarstången kl. 15 på midsommarafton.

Älvkarleby marknad

1-2 augusti har man Älvkarleby marknad. Denna är mycket välbesökt och du kan göra många fynd.

Byss-Calle stämman

Några veckor senare träffas alla spelemän i Byss-Calle stämman. Dessa samlas då i många små grupper runt området och spelar för varandra samt för alla besökare.
Byss-Calle stämman är i år söndag 16 augusti 1998.

Övriga upplysningar på tel. 026-614100.Här börjar man att resa midsommarstången.Det krävs många personer som skall hjälpa till.Detta år visades även häst och vagn.Här är det fullt spel på Byss-Calle stämman.Man hade både fiol, dragspel och nyckelharpa.Här har ett flertal dragspelare samlats.Det var en varm dag, så det kan vara skönt att sitta i skuggan.I Uppland är nyckelharpan ett populärt instrument.Här är det full kommers på Älvkarleby marknad.Det kan även vara skönt att ta en fikapaus.Marknaden har blivit mycket populär med många försäljare.Det finns även en hel del kläder att välja på.


Tillbaka

ANASYS huvudsida med datorprogram för enkäter, statistik, energi m.m.
Fjällvandring med berättelser, fjällfakta och länkar m.m.
Bilder från Stockholm
Bilder från Sverige, Sverigekarta med bilder
Bilder från Älvkarleby
Bilder från Hälsingland
Bilder från Söderfors
Fototavlor med bl.a. naturmotiv.
Dalälvsjournalen med statistik på fiske av lax och havsöring i Dalälven
Turistsida Älvkarleby från Vattenfall Utveckling till Lugnets golfbana
Webguide med länkar till Sverige och hela världen