Antal fiskar från årets början i Älvkarleby 1996-1998

Här kan du se hur fisket har varit i år jämfört med 1996 och 1997. Som du ser var 1996 och 1997 bättre år. Det finns fem olika diagram.
Diagram ANTAL96-98A visar sammanlagt antal fiskar som har tagits upp från årets början.
Diagram ANTAL96-98B visar antal fiskar som har tagits upp varje dag.
Diagram ANTAL96-98C visar antal fiskar som i genomsnitt har tagits upp varje dag fram till den aktuella dagen på dagaxeln.
Diagram ANTAL96-98D visar hur många fiskar som togs i genomsnitt över 7 dagar med 3 dagar före och 3 dagar efter räknat från den aktuella dagen.
Diagram ANTAL96-98E visar antal fiskar upptagna varje dag samt en anpassad regressionslinje till data.

Tillbaka