Fiske av lax i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största lax som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken.

Tillbaka