Fiske av havsöring i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största havsöring som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken.

Tillbaka