Fiske av regnbåge i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största regnbåge som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon regnbåge.

Tillbaka