Vinddiagram med antal fiskar per dag och vindförhållandena i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag samt vindriktning och vindstyrka.

Tillbaka