Grillplats Grytan med stenbygge på Platån

Nu finns det en gedigen grillplats vid Grytan med en stabil cementring där man kan grilla. Det finns även en stor vedlår fylld med ved tillgänglig för den som hör av sig. Det finns dessutom en lekplats för stenbygge där du kan utmana din kompis i att bygga en stenpyramid.

Grillplatsen med stenbygge finns på Platån mellan Svennevägen och Ninavägen. Denna service blir möjlig för dig som ger ett bidrag för skapande och underhåll av grillplatsen och stenbygget.Grillning 1: Grytan med grillplats och stenbygge.Grillning 2: Här finns grillplats, bord och sittplatser samt ved med yxa.
Det finns även tunnor för aska och skräp. Glöm inte att städa efter dig.
Grillning 3: En fantastisk service som Sven gör tillgänglig anser webbansvarig Staffan Öberg.
Se till att du som utnyttjar detta även bidrar till underhållet.
Stenbygge 1: Här finns det plats för lek.
Du kan utmana din kompis på att bygga högsta stenpyramid.
Stenbygge 2: Bygg runt den större stenen en så hög pyramid som möjligt.Grillning 4: Här ser du begynnelsen av grillplatsen.Grillning 5: Gedigen cementring för grillning med Ninavägen i bakgrunden.Grillning 6: Cementring som skall användas till grillplatsen.Grillning 7: Vedlår fylld med ved för grillning.
Foto: Sven Sjölander