Grillplats Grytan på Platån

Till våren - sommaren 2021 finns det en gedigen grillplats vid Grytan med en stabil cementring där man kan grilla. Det finns även en stor vedlår fylld med ved tillgänglig för den som hör av sig. Grillplatsen finns på Platån mellan Svennevägen och Ninavägen. Denna service blir möjlig för dig som ger ett bidrag för skapande och underhåll av grillplatsen.Grillning 1: Platån med grillplats.Grillning 2: Här finns grillplats, bord och sittplatser samt ved med yxa.
Det finns även tunnor för aska och skräp. Glöm inte att städa efter dig.
Grillning 3: En fantastisk service som Sven gör tillgänglig anser webbansvarig Staffan Öberg.
Se till att du som utnyttjar detta även bidrar till underhållet.
Grillning 4: Här ser du begynnelsen av grillplatsen.Grillning 5: Gedigen cementring för grillning med Ninavägen i bakgrunden.Grillning 6: Cementring som skall användas till grillplatsen.Grillning 7: Vedlår fylld med ved för grillning.
Foto: Sven Sjölander