Utsikt Höga Kusten ©

Utsiktens tillkomst

Hej och välkommen till Utsikt Höga Kusten!

Det här berget, Lill-Gälingen, ligger 200 möh och tidigare har det inte varit så enkelt att komma upp hit. Det är tack vare min dotter Nina, som jag beslutade att göra det tillgängligt för alla.

Min dotter Nina led av psykiska besvär och orkade inte gå så långt eller uppför berg, men hon ville så gärna komma upp hit på Lill-Gälingen.

Vid den tidpunkten 2014, var det inte möjligt eftersom det bedrevs en bergtäkt i området.

Åren gick men hösten 2017 slutade området att vara en bergtäkt och då kunde jag påbörja Ninas idé - att göra berget tillgängligt för alla.

Men Nina fick inte uppleva detta - att se Höga Kusten med Världsarvet från Lill-Gälingen. Hon orkade inte med livet, då hon gick bort 2016.

Jag ville fortsätta med hennes idé, eftersom det finns få berg i Höga Kusten som är tillgängliga för alla.

Det fanns då maskiner i bergtäkten, så när den var återställd anlitade jag en entreprenad för att grovbryta en väg upp till Lill-Gälingen. Vägens namn blev Ninavägen. 

Ensam vidare fortsatte jag med att gräva fram allt berg, och sedan med en jordbrukstraktor och vagn körde jag upp grus för att göra parkering och gångvägar.

Sommaren år 2020 invigde jag den här utsiktsplatsen, som har fått namnet Utsikt Höga Kusten. 

Aldrig kunde jag drömma om ett sådant intresse för denna plats. 

Om du ser möjligheter att använda utsiktsplatsen, eller Skoghalla området, kontakta mig så kan vi prata om det.

Tack för att du kom hit och ärade Ninas önskan om att få njuta av utsikten!

Sven Sjölander
Kontakt: www.utsikthogakusten.se